SitForm.

KOLEKCIJA NAMJEŠTAJA ZA JAVNE I OFFICE PROSTORE

NORM MEETING

Norm Meeting stol za sastanke, član Norm Executive porodice, pruža sjajnu harmoniju sa čvrstim metalnim nogama i metalnim okvirom koji okružuje radnu površinu.

 Tip proizvoda        Stol za sastanke

 Materijali                Metal, drvo

Informacije za tipove materijala je moguće pronaći u salonu ili putem e-maila info@sitform.ba.